McAfee Security Scan Plus 3.11.895.1

McAfee Security Scan Plus 3.11.895.1

McAfee, Inc. – 8,1MB – Freeware –
ra khỏi 58 phiếu
4 Stars User Rating
McAfee an ninh quét Plus là một công cụ chẩn đoán miễn phí để kiểm tra máy tính của bạn để bảo vệ cốt lõi và xác định nếu nó là trên và đến nay.

Tổng quan

McAfee Security Scan Plus là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi McAfee, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 53.281 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của McAfee Security Scan Plus là 3.11.895.1, phát hành vào ngày 15/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 31/01/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 3.11.812.1, được sử dụng bởi 58 % trong tất cả các cài đặt.

McAfee Security Scan Plus đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,1MB.

Người sử dụng của McAfee Security Scan Plus đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho McAfee Security Scan Plus!

Cài đặt

người sử dụng 53.281 UpdateStar có McAfee Security Scan Plus cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản